Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

A munkaviszony megszűnik a munkavállaló halálával, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, a határozott idő elteltével, de akár úgy is, hogy a továbbfoglalkoztatás közalkalmazotti, vagy köztisztviselői jogállásban folytatódik tovább.

Ezzel szemben a munkaviszony megszüntetésére sor kerülhet a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, felmondással, azonnali hatályú felmondással, vagy azonnali hatállyal a próbaidő alatt. Eltérő a szabályozás a határozott, valamint a határozatlan időre létrejött munkaviszony tekintetében.

.