Felmondási idő

A felmondási idő jelentősége abban áll, hogy mind a munkavállaló, mind a munkáltató részére lehetőséget ad a kialakult helyzet

A felmondás a felmondási idő lejártával szünteti meg a jogviszonyt. A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, ennek mértéke minimálisan 30 nap, de munkáltatói felmondás esetén ez a munkaviszonyban töltött idővel arányosan növekszik, a törvényi maximum 60 nap, de az csak húsz év munkaviszony után jár, azonban még külön megállapodás alapján is – az új [Mt.] hatálybalépését követően kötött munkaszerződések esetében – legfeljebb fél év lehet a felmondási idő.

Határozott idejű munkaviszony esetében a felmondási idő legfeljebb a határozott idő lejártáig tart. Munkaerő kölcsönzés esetén a felmondási idő 15 nap. A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót legalább a felmondási idő felére, munkaerő kölcsönzés esetén a teljes időtartamra a munkavégzés alól felmenteni. A munkavégzés alól a munkavállalót a kívánságának megfelelően – legfeljebb két részletben – kell felmenteni, erre az időtartamra a munkavállalót távolléti díj illeti meg, ha amúgy is jogosult munkabérre.

.