Felek kötelességei

A munkajogviszony minden alanyára kiterjed az együttműködési kötelezettség, így arra köteles a munkavállaló, a munkáltató, a szakszervezet és az üzemi tanács is. Ez leggyakrabban a tájékoztatási kötelezettséget jelenti, ami valójában a munkaviszonnyal kapcsolatban felmerülő releváns tényekre vonatkozik, ilyen lehet például a keresőképtelen betegség bekövetkezésének, a terhesség megállapításának, a nyugellátás igénybevételének közlése, vagy a jogos ok miatti munkából való távolmaradás bejelentése, esetenként a munkavégzés helyére, vagy a munkáltatói jogkört gyakorló személyére vonatkozó változások közlése.

Ezeken túlmenően szükséges megemlíteni a jogok és kötelezettségek rendeltetésszerű gyakorlását, az egyenlő bánásmód követelményét, de rendkívüli jelentősége van a munkáltató részéről a széles körű utasítási jognak, és munkabér fizetési kötelezettségnek, a munkavállaló részéről pedig a személyes munkavégzésnek, és a rendelkezésre állási kötelezettségnek.

.