A munkaszerződés

Az érvényesség alapvető feltétele az írásbeliség, de speciális szabály a munkaszerződés írásba foglalásának elmulasztása körében, hogy az érvénytelenségre csak a munkavállaló és csak a szerződéskötéstől számított 30 napon belül hivatkozhat, azonban ha ezzel a jogával nem él, a munkaszerződés érvényesen létrejöttnek tekintendő. Egyebekben az írásbeliséghez kötött alakiság nemcsak a munkaszerződés létrejöttére érvényes, hanem a módosítására és a megszüntetésére is.

Amennyiben a munkavállaló kéri, úgy a munkáltató köteles bármilyen egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatát írásba foglalni, ez ilyenkor az adott nyilatkozat érvényességi feltétele lesz, így például, ha a munkavállaló kéri az írásba foglalást és a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, a munkavállaló nem követ el jogsértést, ha a szóbeli felszólítás alapján nem teljesít.

Mindezek mellett alapvetően csak a munkáltatói jogkör gyakorlójára vonatkozóan terheli írásbeli tájékoztatási kötelezettség a munkáltatót, és ez is csak akkor, ha a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy a munkaidő a heti nyolc órát nem haladja meg.

.