Vagyonbiztosítás alapján fennálló követelés

A vagyonbiztosítási szerződések alapján a biztosított a biztosítóval az egyedi feltételek szerint megkötött szerződése alapján érvényesítheti az igényét, legfeljebb a biztosítási szolgáltatás összegének erejéig. Ilyen esetekben kizárólag a vagyonbiztosítási szerződésbe foglalt és a biztosító által vállalt kockázatok körét lehetséges az egyes biztosított vagyoncsoportok körében követelni a kizárások, a mentesülés, valamint a vagyonbiztosítási szerződés szerinti elévülési idő figyelembe vételével. Ez minden esetben egyedileg kerül meghatározásra a biztosítási szerződés megkötése során, ezért az ilyen igények érvényesíthetőségének feltételei egyedi vizsgálatot igényelnek.

Vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (a biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek a megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított (illetve a szerződő fél) pedig a díj megfizetésére kötelezi magát.

Ide tartoznak a gépjárművek esetében a casco szerződések, ingatlanoknál a lakásbiztosítások, az utazások során alkalmazott poggyászbiztosítások, és egyébként minden olyan biztosítás, amelynek tárgya valamely vagyontárgy, vagyoncsoport vagy vagyoni érdek kárának megtérítése.

  • Ki köthet biztosítási szerződést?
  • Nem fizeti ki a biztosító a betörés során okozott károkat?
  • Eltűntek a csomagok a repülőtéren, vagy feltörték az autót a külföldi utazás során?
  • Nem fizet, vagy nem eleget fizet a biztosító a casco szerződés alapján?
  • Kigyulladt az ingatlan, de a biztosító nem akar fizetni?
  • Beszakadt a tető a hó nyomása alatt, de a biztosító nem, vagy nem eleget akar fizetni?

.