Melyek a nevesített személyiségi jogok?

 • hátrányos megkülönböztetés tilalma
 • lelkiismereti szabadság garantálása
 • személyes szabadság jogellenes korlátozása
 • a testi épség és az egészség védelme
 • a becsület védelme
 • az emberi méltóság védelme
 • névjog
 • a jó hírnév védelme
 • képmás és hangfelvétel oltalma
 • titokvédelem
 • magánlakáshoz való jog
 • személyes adatok védelme
 • kegyeleti jog

.