Hogyan lehet érvényesíteni a személyiségi jogokat?

A személyhez fűződő jogokat – a cselekvőképtelen és az elhunyt személyek eseteit kivéve – csak személyesen lehet érvényesíteni. A korlátozottan cselekvőképes személy a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet.
Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési időn belül – az eset körülményeihez képest követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, követelheti továbbá azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és hogy ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot, követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, vagy jogsértő mivoltától megfosztását, illetve azt is, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.
Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését.

 

– Vissza az előző oldalra