Személyi sérüléses káresetek

A nevesített személyiségi jogok közül az élet, a testi épség és az egészség sérelme az, ami a személyi sérüléses káresetek körében a leggyakrabban következik be.

Személy-, vagy tehergépkocsi, busz, motorkerékpár, kerékpár vezetője illetve utasa, közúti, vízi, légi, vasúti tömegközlekedési eszköz utasa, vagy akár mint gyalogos, illetve bármely nyolc napon túl gyógyuló, vagy maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy munkaképesség csökkenést okozó személyi sérülést szenvedő személy – az úgynevezett személyi sérült – joggal tarthat igényt a bekövetkezett kárainak a megtérítésére.

A kártérítés lehet egyösszegű kifizetés, vagy akár havonta fizetett járadék formájában megállapított térítés is. A kártérítés adómentes kifizetést jelent. Az ilyen jellegű igényeket csak személyesen lehet érvényesíteni, de a legsúlyosabb veszteség, vagy a sérülés olyan súlyos mértéke esetén, ami ezt indokolja, az elhunyt  személyi sérült hozzátartozói is érvényesíthetik saját jogon.

A személyi sérülés esetén felmerülő kárigények körében minden olyan megalapozott igény érvényesíthető, ami a károkozó felróható magatartásával okozati összefüggésben megállapítható. Így ide tartozik a károsult vagyonában beállott értékcsökkenés, az elmaradt vagyoni előny és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek. A legjelentősebb kár elem azonban szinte kivétel nélkül mindig a sérelemdíj, a 2014. március 15-ét megelőzően keletkezett igények estén pedig az elévülési időn belül a nem vagyoni kár.

.