Van-e esély egyáltalán az igény érvényesítésére?

Sokszor hangzik el olyan kijelentés, hogy orvosi műhibákkal kapcsolatosan nem is érdemes pert indítani, mert az ilyen esetekben esélye sincs a károsultnak arra, hogy eredményes legyen.
Való igaz, hogy rendkívüli nehézségekbe ütközhet a bizonyítás akkor, ha valaki éppen egyedül van egy kórházban, ahol valamilyen vizsgálatot végeznek, vagy nem végeznek el vele kapcsolatosan. A kezelésekről, beavatkozásokról azonban rendszeresen készülnek okiratok, amelyeket később ellenőrizhetővé kell tenni és a tartalmuk alapján egy orvosszakértő tehet szakmai megállapításokat, amelyek alkalmasak lehetnek az igazság kiderítése vonatkozásában.
Amennyiben bizonyíthatóan történt, vagy nem történt olyan beavatkozás, aminek kellett, vagy nem kellett volna megtörténnie, úgy a független igazságügyi szakértő megállapításai döntő jelentőséggel kerülnek a többi bizonyíték között mérlegelésre. Addig azonban bele sem szabad kezdeni az igényérvényesítésbe, amíg szakember nem látja az orvosi iratokat, zárójelentéseket, ambuláns lapokat, vagy bármit, de minél többet, ami releváns információkat tartalmazhat.

.