Ki a felelős a helytelen beavatkozás következtében kialakult káros következményekért?

Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele során, vagy az azzal összefüggésben keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényt közvetlenül a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben lehet érvényesíteni.
Még annak sincs jelentsége, hogy az egészségügyi szolgáltató milyen jogviszonyban foglalkoztatta a kárt okozó egészségügyi dolgozót. Természetesen az egészségügyi szolgáltató a törvényi feltételek fennállta esetén a közreműködő személyre háríthatja az általa megtérített kárt.
E körben kiemelendő, hogy amennyiben a kár nem állami egészségügyi ellátás során keletkezik, akkor az ellátást végző egészségügyi intézmény vagy orvos közvetlenül köteles a kár megtérítésére.

.