Orvosi műhiba

Orvosi kezelések, egészségügyi szolgáltatások során, vagy azzal összefüggésben előfordul, hogy akár a beteg, akár a hozzátartozója kárt szenved. Ilyen esetekben a szolgáltatással összefüggésben keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényt közvetlenül a szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben lehet érvényesíteni.

Miden olyan esetben, amikor a kezelés megfelelősége kérdéses, szükségszerű különleges szakértelemmel rendelkező szakértők igénybe vétele. Tekintettel arra, hogy az orvostudomány nem pontosan behatárolható keretek között mozog, a szakkérdésekre vonatkozó válaszok jelentősen eltérhetnek, ugyanakkor az általánosan elfogadott szakmai normák, és a tudomány legújabb állásának megfelelő szabályrendszerek és kezelések betartása nélkülözhetetlen.

Az orvosi műhibák esetében elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy az egészségügyi szolgáltató felelőssége fennáll-e, tehát a jogalapot kell tisztázni, majd ezt követően, a jogalap megállapítása után kerülhet sor az összegszerűség pontosítására.

Jó esetben azonban a pereskedés a legvégső megoldás, amit szükségképpen meg szokott előzni az egészségügyi intézmény, illetve annak a fenntartója, vagy az ÁNTSZ felé benyújtott panasz. Ezen túl lehetőség van még a betegjogi képviselő megkeresésére, egészségügyi közvetítői eljárás igénybe vételére, fegyelmi, vagy etikai eljárás kezdeményezésére, de a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség is megkereshető, ugyanakkor indítható büntető eljárás is az egészségügyi dolgozó, vagy az orvos ellen, és amennyiben a felek nem kötnek egyezséget, akkor végső soron pedig polgári per kezdeményezése lehet szükséges az egészségügyi intézmény vonatkozásában.

Minden esetben szükséges azonban a kellő körültekintéssel végzett előzetes vizsgálódás annak érdekében, hogy megállapítható legyen az adott szolgáltatás rendellenessége, az arra épített jogalap, valamint az összegszerűség is.

.