Ki téríti meg a háziállatok által okozott károkat?

Aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. Veszélyes állat tartója a veszélyes üzemi felelősség szabályai szerint felel.
Minden olyan tevékenység állattartásnak  minősül, amely az állat birtoklásával, felügyelet alatt tartásával valósul meg. Az állattartó gyakran tulajdonos is, de állattartónak minősül az is, akihez valamely jogviszony alapján került az állat (bérlet, megbízási, haszonkölcsön), illetve azt gondozza, vagy tartja.
Állattartónak kell tekinteni azt is, aki az elkóborolt állatot befogadja, de azt is, aki jogellenesen tartja magánál, és azt is, aki a tulajdonos távolléte alatt szívességből gondozza.
A valóságban az állattartó, és az állatot ténylegesen gondozó személye elkülönülhet egymástól. A felelősség kérdését ilyen esetben az dönti el, hogy milyen jogviszony van az állattartó és a gondozást ténylegesen végző között.
Nem minősül állattartónak az, aki az állatot alkalmazottként vagy szövetkezeti tagként gondozza, ilyen esetben az állattartó a munkáltató, illetőleg a szövetkezet.
 

 

– Vissza az előző oldalra.