Kártérítés érvényesítése

Peren kívül megegyezés hiányában, vagy annak eredménytelensége esetén a követelések érvényesítése érdekében közvetítői, vagy polgári peres eljárást kezdeményezhető.

A károsultat felperesként bizonyítási kötelezettség terheli a jogellenesség, a bekövetkezett kár, az okozati összefüggés, valamint a kár mértéke tekintetében. A pert megelőzően előzetes bizonyítás és szakértő kirendelése kérhető az eljárásra illetékes közjegyzőtől a peres eljárás elkerülése, illetve a későbbi, esetleges perbeli bizonyítási megkönnyítése és ezzel a peres eljárás felgyorsítása, valamint a bíróság tehermentesítése érdekében.

Indokolt, valamint törvényben meghatározott egyes esetekben a bírósági eljárás költségeire vonatkozó kedvezmények, illetve mentességek igénybevételére van lehetőség. Ilyenek az illeték, illetve költség-feljegyzési jog (nem kell előre megfizetni a szükséges költségeket), vagy a teljes és a részleges költségmentesség, ami vagy a teljes perköltségre vonatkozik, vagy csak a bíróság által megállapított részperköltségre.

.