A kártérítési jog újdonságai

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az új [Ptk.] 2014. március 15-ei hatálybalépésétől kezdődően az új kódex rendelkezéseinek a régihez képest mintegy 42 %-a teljesen új szabálynak tekinthető. A régi és az új magánjogi szabályok egymás mellett élése sok feladatot ad még a két szabályrendszer időbeli hatályára vonatkozó kérdések megválaszolására.Oszlop

A kártérítési jog területén a legjelentősebb változás, hogy az új kódex a szerződésszegéssel okozott (kontraktuális) kárfelelősséget elválasztja a szerződésen kívüli (deliktuális) kártérítési felelősségtől, illetve nagy fordulópont még, hogy a nem vagyoni kártérítés intézménye megszűnt, és az új [Ptk.] hatályba lépésével a személyiségi jogok megsértésének szankciója sérelemdíj elnevezéssel került szabályozásra.

Mindezen túlmenően az új polgári kódex a szerződésszegéssel okozott kárfelelősség körében eltérő kimentési szabályokat állapít meg, ezen kívül pedig kontraktuális jogsértés esetében a megtérítendő kár mértékét és annak feltételeit a deliktuális jogtól eltérő módon szabályozza. Az esetleges jövőbeli, vagy lejárt követelések vonatkozásában rendkívül jelentős változás, hogy az írásban közölt felszólítás az új szabályozás szerint már nem szakítja meg az elévülést, mint korábban, egyébiránt pedig ez nem csak a károk megtérítése, hanem minden kötelezettség vonatkozásában megállapítható.

.