Függőben tartás, tulajdonjog fenntartás intézménye

Ezen két jogintézmény eltérő jellegzetességei, valamint a kettő gyakori összemosódása miatt indokolt a különbségtétel megemlítése.

A függőben tartás esetén a bejegyzett tulajdonos a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló kérelem nélkül is nyilatkozhat a bejegyzés alapjául szolgáló adásvételi szerződésben arról, hogy a tulajdonjog bejegyzési engedélyt egy későbbi időpontban adja meg.

Az [Inytv.] a kérelem függőben tartására legfeljebb hat hónap időkeretet határoz meg. Ilyenkor az illetékes földhivatal a beadványt érdemi ügyintézés nélkül függőben tartja, és a tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelem széljegyként szerepel a tulajdoni lapon.

Ha határidőben beérkezik az engedély, akkor a földhivatal – minden további feltétel megléte esetén – bejegyzi a változást, de ha anélkül telik el a fél év, hogy benyújtásra kerülne a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedély, akkor a földhivatal elutasítja a kérelmet. A bejegyzési engedély ügyvédi letétbe történő helyezésével elkerülhető a határidő elmulasztása.

A tulajdonjog fenntartás ettől különböző jogintézmény. A vételár teljes megfizetéséig a tulajdonos fenntarthatja a tulajdonjogát az ingatlanon, ugyanakkor az eladás ténye a tulajdoni lap III. részén ilyenkor is feljegyezésre kerül, de szemben a függőben tartással, ilyenkor a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének a feljegyzését kérik a felek. Ennek az előnye, hogy ez határozatlan időre szól, így akár hat hónapnál hosszabb idő is rendelkezésre állhat az érdemi ügyintézésre.

.