Foglaló, vagy előleg

Ellenérték fejében történő tulajdonszerzés esetén lényeges szempont a vételár megfizetésének módja és határideje, amihez kötődhet szerződést biztosító mellékötelezettségként foglaló, vagy előleg teljesítése. A foglaló ilyen minőségét a szerződés megkötésekor szükséges tisztázni.

A szerződéskötés előtt, vagy azt követően átadott pénz, vagy más dolog nem minősül foglalónak, ugyanakkor a szerződésben a felek utólag foglalónak minősíthetik a korábban átadott pénzösszeget, vagy más dolgot. A szerződésben kikötött, de akkor át nem adott összeg szintén nem minősül foglalónak.

A foglaló és az előleg közötti különbség lényege a teljesítés meghiúsulásáért fennálló felelősségre vonatkozó eltérő jogkövetkezmény. Az előlegként átadott összeg a teljesítés elmaradása esetén teljes mértékben visszajár, míg a foglaló esetében a szerződésbe foglaltak szerinti teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszatéríteni. Ha a meghiúsulásért mindkét fél, vagy egyik sem felelős, akkor a foglaló visszajár.

A foglaló fentiekben részletezett tulajdonságai nemcsak az ingatlan jogügyletek során érvényesülnek, ezért minden esetben rendkívüli alapossággal szükséges meghatározni a feltételeket.

.