Alapos körültekintés

Ahhoz, hogy megfelelő módon és keretek között történjen az ingatlannal kapcsolatos jogügylet elsődlegesen a földhivatali nyilvántartás alapján történő tájékozódás a legfontosabb. E körben a tulajdoni lapot szükségszerűen meg kell tekintetni az ingatlan-nyilvántartásban rögzített adatokra vonatkozóan. Ennek során kiderül, hogy az adott ingatlant terhelik-e olyan kötelezettségek, amelyek az új tulajdonost később hátrányosan érinthetik.

Ingatlanokkal kapcsolatos bármifajta szerződéskötés esetén tehát a legalapvetőbb követelmény az ingatlan minél újabb tulajdoni lapjának ismerete. Ezen dokumentum hiányában nem valósulhat meg a legalapvetőbb meggyőződés a hatályosan bejegyzett adatokról, márpedig a közhiteles nyilvántartás ismerete nélkül ingatlannal kapcsolatos jogügyletet kötni nem megengedett. Szükséges feltétel még az ingatlan kellően megalapozott ismeretén túlmenően a szerződő felek indokolt ellenőrzése is. A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzett személyazonosság- és igazolványellenőrzés részletes szabályait külön jogszabály (54/2007. (XII.21.) IRM rendelet és 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat) határozza meg. Ezek alapján történik meg az ügyvédek ellenőrzési tevékenysége.

Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, ingatlanvásárlás előtt mindenféleképpen érdemes több helyszínt is személyesen felkeresni részben a piaci kínálat ellenőrzése, részben az ilyen jogügyletek által érintett értékek jelentősége miatti óvatosság okán is. Előfordulhat, hogy indokolatlannak tűnik a túlzott elővigyázatosság, ugyanakkor a jelentősége éppen abban áll, hogy a kellő figyelem tanúsításának elmulasztása esetén akár sok tízmilliós gondok merülhetnek fel később, amelyek megelőzhetőek lettek volna.

A megalapozott információgyűjtés tehát elsősorban azért fontos, mert így tudomásunkra juthatnak olyan be-, illetve feljegyzett jogok, terhek, tények, adatok, amelyek az adott ingatannal kapcsolatos jogügylet szempontjából jelentőséggel bírnak, és lehet, hogy az eladó nem hozta őket a tudomásunkra, mert már ő sem emlékezett rá, vagy nem is tudott róla. Mindezen túl azért is fontos az általában elvárhatónál nagyobb fokú figyelem, illetve körültekintés, mert a későbbiek során a szükséges ellenőrzés elmulasztása esetén kevésbé hivatkozhatunk arra, hogy valamely körülményről nem kaptunk megfelelő tájékoztatást.

.