Egyszerűsített eljárás

A közkereseti társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság illetve az egyéni cég létesítő okirata szerződésminta kitöltésével is elkészíthető. 

Jelentős költséget és időt takarít meg a társaság számára a szerződésminta alkalmazása esetén. Ilyen esetben egyszerűsített cégeljárás lefolytatására kerül sor, a társaság bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmét az adószám megállapításától számított 30 napon belül bírálja el a cégbíróság.

Ezzel szemben szerződésminta alkalmazása nélkül a cégbíróságnak 15 nap áll rendelkezésére, hogy döntsön a társaság bejegyzésről vagy a bejegyzés elutasításról. A kérelem elbírálására nyitva álló határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel 9 óra.

Amíg szerződésminta alkalmazása nélkül Kft. alapítása esetében az illeték összege 100.000,- Ft, addig szerződésminta alkalmazása esetén 50.000,- Ft ami jelentős költségmegtakarítást jelenthet az éppen induló társaságnak.

Szerződésminta alkalmazása esetén a társasági szerződés tartalmát kizárólag a szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. Ezen rendelkezések széles körű lehetőséget biztosítanak az alapítók számára szerződésük részleteinek meghatározására, azonban ezeken túlmenően kizárt bármilyen megállapodás szerződésbe foglalása.

Az esetek jelentős többségében elmondható, hogy a társaságot alapítók szerződésminta alkalmazását választják társaságuk létrehozásakor.

.