Ügyvédi titok

Az Ügyvéd és az Ügyfél között meglehetősen szoros, alapvetően bizalmi jellegű jogviszony jön létre, így többek között ezért is nevezi megbízásnak a jogügyletet a jogalkotó. Az Ügyfél biztonságát az ügyvédi titok intézménye garantálja. Az Ügyvéd Ügyfelével sok esetben szükségszerűen olyan mély emberi kapcsolatot létesít, ami alkalmassá kell, hogy tegye őt az Ügy megfelelő ellátására. A gazdasági élet gyakorlati szereplői számára nem kérdés, hogy fontos üzleti döntések előkészítésében – más szakemberek mellett – az adott szakterületet jól ismerő ügyvéd tanácsai is nélkülözhetetlenek.

Az Ügyfelek érdekeinek kiemelt védelmét a fentiekben kifejtett bizalmi jellegre tekintettel elsősorban az ügyvédi titok intézménye biztosítja. Az Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.

A titoktartási kötelezettség kiterjed az Ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az Ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az Ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását nem akadályozhatja.

A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, az Ügyvéd és az Alkalmazott Ügyvéd még felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, valamint az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó.

.