A megbízás

Mindig a legjobb megoldás felkutatásának lehetőségét keressük. Megértve Ügyfeleink üzleti és gazdasági kihívásait a szakmai és az etikai követelmények messzemenő tiszteletben tartásával megtaláljuk a jogi útvesztőkön keresztül és a normatív kereteken belül az adott probléma megoldásának esélyét.

A keresést a végsőkig folytatjuk. Amennyiben van lehetőség a megoldásra, úgy megtaláljuk azt. Ügyfeleink tudják, hogy számíthatnak ránk a hatályos jogi lehetőségek ismeretének átadásában, valamint megfelelő tanácsadás és képviselet ellátása terén, nemcsak ha sürget az idő, de hosszú távon is. Szükség szerint eseti konzultáció, vagy tartós megbízás keretében.

Mindezen túlmenően igyekszünk egyszerűek maradni. Az összetett megoldásokat tiszta, kifinomult és éleslátó válaszokkal, a kockázatok elemzése és a vélemények ütköztetése által kezeljük. Az egészet a részek kívánalmainak megfelelően közelítjük meg.

Bármilyen feszült legyen is a helyzet, a cél irányába haladunk. Hatékonyság, hibátlan együttműködés, megfontoltság és szellemesség jellemzi munkánkat.

Arra összpontosítunk, ami Ügyfeleink számára a legfontosabb. Arra, ami ahhoz kell, hogy előrelátóan, kellő érzékkel előzzük meg azt, hogy egy “ügy”-ből “probléma” legyen.

Mindez javarészt az adott ügy személyes érintettjeivel történő kölcsönös együttműködésen alapul. Alapvető, lényegi jelentőséggel bír, hogy a megoldásra váró feladatokat, azok részleteit a valóságnak megfelelően, kellő alapossággal ismerjük meg. Ezen körülmények ismerete nélkül nem található meg a helyes módszer, mindamellett az elérni kívánt joghatás is nagyobb valószínűséggel következik be, ha együttes erőket használunk.

.