Symbol of justice. ScaleÜgyvédre kivétel nélkül az élet jelentős, különleges eseményei alkalmával van szükség. Kártérítési, kártalanítási igény érvényesítése esetén, vagyontárgyainkkal kapcsolatos visszterhes, vagy ingyenes jogügyletek részeseiként, ha elektronikus ügyintézésre van szükség cégeljárás, vagy fizetési meghagyás kibocsátása során, esetleg munkahelyi, vagy bármilyen kötelmi jellegű konfliktusunk támad, kintlévőségünk érvényesítésével problémánk adódik, vagy ha végrendeletet hagynánk hátra, és amikor már minden kötél szakad, akkor elkerülhetetlenül. Minden indokolt esetben nemcsak célszerű, hanem elengedhetetlen is a megfelelő ügyvédi közreműködés igénybe vétele.

A fentiekben felsoroltak mellett, valamint azokon túlmenően szerteágazó perbeli, vagy bármely hatóság előtti képviselettel, jogi tanácsadással, szerződés, megállapodás, beadvány, nyilatkozat, végrendelet vagy bármely okirat elkészítésével, ellenőrzésével, letétkezeléssel, szavatossági és kárigények érvényesítésével, biztosítási és munkajogi szakkérdésekkel is foglalkozunk. Az ügyvédi tevékenység az adott jogi helyzetet illetően rendkívüli jelentőséggel befolyásolja az életünket, ezért indokolt a lehetőségeket körültekintően mérlegelni és a legmegfelelőbb megoldást választani.

Kiemelt figyelmet fordítunk a hatékonyságra és a diszkrécióra. Az egyes szakágazatok közötti kapcsolati rendszerre épített struktúra a legeredményesebb módja a hatásos megoldások felkutatásának, valamint alkalmazásának, mivel nemcsak a jog rendkívül összetett tudomány, de minden érintett terület különleges szakértelmet kíván. Mindezek miatt egy csapatként működünk együtt Ügyfeleinkkel, más ügyvédi irodákkal, szakértőkkel és egymással is.

.